Privacy

Privacy

Voorwaarden NR. TCU-02

 

Hallo! en welkom bij onze gebruiksvoorwaarden. Dit is belangrijk en beïnvloedt uw wettelijke rechten, dus lees ze zorgvuldig.

Wij waarderen uw vertrouwen en loyaliteit en hebben een consistente set regels nodig om er eerlijk, consequent en respectvol voor te zorgen dat Stripe op onze 360 Amsterdam Tours website, zusterbedrijf van 360 Haarlenm Tour, alleen op de juiste manier wordt gebruikt. Als u vragen heeft over deze Gebruiksvoorwaarden, stuur dan een e-mail naar Stripe op dpo@stripe.com.

Inleiding en toepasbaarheid

Wij zijn verheugd Stripe (Stripe, Stripe.com, wij, ons) voor u beschikbaar te maken op onze 360 Amsterdam Tours website. Door Stripe, de website of andere toepassingen of tools (samen, Stripe) te gebruiken, gaat u akkoord met een bindend contract met Stripe in het land waar u woont (uw huidige/lokale Land). Als u deze Overeenkomst niet aanvaardt, gebruik Stripe dan niet als Gebruiker.

1. Overzicht

Stripe verkrijgt Persoonsgegevens over u uit verschillende bronnen om onze Diensten te leveren en onze Sites te beheren. “U” kunt een bezoeker zijn van een van onze websites, een gebruiker van een of meer van onze Diensten (“Gebruiker” of “Stripe Gebruiker”), of een klant van een Gebruiker (“Klant”). Als u een Klant bent, zal Stripe uw Persoonsgegevens over het algemeen niet rechtstreeks van u verzamelen. Uw overeenkomst met de desbetreffende Stripe-gebruiker moet uitleggen hoe de Stripe-gebruiker uw Persoonsgegevens deelt met Stripe, en als u vragen hebt over dit delen, dan moet u die vragen richten aan de Stripe-gebruiker.

a. Bezoekers van de site.

Als u onze Sites bezoekt of gebruikt, kunnen wij Persoonsgegevens verzamelen. Wij verzamelen bijvoorbeeld Persoonsgegevens die u ons verstrekt via online formulieren en enquêtes, en wanneer u per e-mail contact met ons opneemt.

b. Betalingsverwerkingsdiensten (Stripe als gegevensverwerker).

Als verwerker van betalingstransacties en aanbieder van aanverwante diensten kunnen wij Persoonsgegevens over Klanten verzamelen, gebruiken en bekendmaken wanneer wij optreden als dienstverlener van een Stripe-gebruiker. Stripe-gebruikers zijn er verantwoordelijk voor dat de privacyrechten van de Klant worden gerespecteerd, met inbegrip van een passende bekendmaking over het verzamelen en gebruiken van gegevens door derden. Voor zover wij optreden als gegevensverwerker van een Stripe-gebruiker, zullen wij Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de voorwaarden van onze overeenkomst met de Stripe-gebruiker en de rechtmatige instructies van de Stripe-gebruiker. Indien u een Klant bent en meer informatie wenst over hoe een Stripe Gebruiker diensten van derden zoals Stripe gebruikt om uw Persoonsgegevens te verwerken in het kader van betalingstransacties, neem dan rechtstreeks contact op met de Stripe Gebruiker of ga naar het privacybeleid van de Stripe Gebruiker.

c. Fraudepreventie en activiteiten voor het aanbieden van een conform en veilig platform.

Het verzamelen en gebruiken van Persoonsgegevens is van cruciaal belang om ons te helpen ervoor te zorgen dat ons platform en onze diensten veilig en conform zijn. In het kader van diensten voor de bewaking, preventie en opsporing van fraude kunnen wij inzichten en patronen van betalingstransacties en andere online signalen controleren om het risico van fraude, witwassen en andere schadelijke activiteiten voor onszelf, onze Gebruikers en hun Klanten te verminderen. De Stripe-entiteiten die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen en gebruiken van Persoonsgegevens voor fraudebewaking, -opsporing en -preventie zijn hieronder aangegeven.

2. Persoonlijke gegevens die wij verzamelen

a. Persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen.

Persoonlijke gegevens is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. De Persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt via onze Sites zullen blijken uit de context waarin u de gegevens verstrekt. In het bijzonder:

 • Wanneer u zich registreert voor een Stripe account verzamelen wij uw volledige naam, e-mailadres en inloggegevens voor uw account.
 • Wanneer u ons online formulier invult om contact op te nemen met ons verkoopteam, verzamelen wij uw volledige naam, werkmail, land en al het andere dat u ons vertelt over uw project, behoeften en tijdlijn.
 • Wanneer u de functie “Onthoud mij” van Stripe Checkout gebruikt, verzamelen wij uw e-mailadres, betaalkaartnummer, CVC-code en vervaldatum.

Wanneer u reageert op Stripe e-mails of enquêtes verzamelen wij uw e-mailadres, naam en alle andere informatie die u verkiest op te nemen in de inhoud van uw e-mail of antwoorden. Als u telefonisch contact met ons opneemt, verzamelen wij het telefoonnummer dat u gebruikt om Stripe te bellen. Als u als Stripe-gebruiker telefonisch contact met ons opneemt, kunnen wij aanvullende informatie verzamelen om uw identiteit te verifiëren.

Als u een Stripe-gebruiker bent, verstrekt u uw contactgegevens, zoals naam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres. Als onderdeel van uw zakelijke relatie met ons kunnen wij ook financiële en persoonlijke informatie over u ontvangen, zoals uw geboortedatum en overheidsidentificatoren die aan u en uw organisatie zijn gekoppeld (zoals uw burgerservicenummer, belastingnummer of werkgeversidentificatienummer).

Als u een Klant bent, wanneer u betalingen doet of transacties uitvoert via de website of toepassing van een Stripe-gebruiker, ontvangen wij uw transactiegegevens. Afhankelijk van hoe de Stripe Gebruiker onze Diensten implementeert, kunnen wij deze informatie rechtstreeks van u ontvangen, of van de Stripe Gebruiker of derden. De informatie die wij verzamelen omvat informatie over de betalingsmethode (zoals het nummer van de krediet- of debetkaart of informatie over de bankrekening), het aankoopbedrag, de aankoopdatum en de betalingsmethode. Voor verschillende betalingsmethoden kunnen verschillende categorieën van informatie worden verzameld. De Stripe Gebruiker bepaalt welke betalingsmethoden u kunt gebruiken, en de betalingsmethodegegevens die wij verzamelen zijn afhankelijk van de betalingsmethode die u kiest uit de lijst van beschikbare betalingsmethoden die de Stripe Gebruiker u aanbiedt. Wanneer u een transactie verricht, kunnen wij ook uw naam, e-mail, factuur- of verzendadres en in sommige gevallen uw transactiegeschiedenis ontvangen om u te verifiëren.

Wanneer wij activiteiten voor fraudecontrole, preventie en opsporing uitvoeren, kunnen wij ook Persoonsgegevens over u ontvangen van onze zakenpartners, financiële dienstverleners, diensten voor identiteitscontrole en openbaar beschikbare bronnen (bv. naam, adres, telefoonnummer, land), voor zover dit nodig is om uw identiteit te bevestigen en fraude te voorkomen. Onze diensten voor het bewaken, opsporen en voorkomen van fraude kunnen gebruik maken van technologie die ons helpt het risico te beoordelen dat gepaard gaat met een poging tot transactie die is ingeschakeld op de website van de Stripe-gebruiker of de toepassing die informatie verzamelt.

U kunt er ook voor kiezen om informatie aan ons te verstrekken via andere methoden, waaronder: (i) in antwoord op marketing- of andere mededelingen, (ii) via sociale media of onlineforums, (iii) door deelname aan een aanbieding, programma of promotie, (iv) in verband met een feitelijke of potentiële zakelijke relatie met ons, of (v) door ons uw visitekaartje of contactgegevens te geven op beurzen of andere evenementen.

b. Informatie die wij automatisch verzamelen op onze websites.

Onze sites maken gebruik van cookies en andere technologieën om goed te kunnen functioneren. Deze technologieën registreren informatie over uw gebruik van onze Sites, waaronder:

 • Browser- en apparaatgegevens, zoals IP-adres, apparaattype, besturingssysteem en type internetbrowser, schermresolutie, naam en versie van het besturingssysteem, fabrikant en model van het apparaat, taal, plug-ins, add-ons en de taalversie van de sites die u bezoekt;
 • Gebruiksgegevens, zoals de op de sites doorgebrachte tijd, bezochte pagina’s, aangeklikte koppelingen, taalvoorkeuren en de pagina’s die u naar onze sites hebben geleid of verwezen.

We kunnen ook informatie verzamelen over uw online activiteiten op websites en aangesloten apparaten in de loop van de tijd en over websites, apparaten, apps en andere online functies en diensten van derden. Wij gebruiken Google Analytics op onze Sites om ons te helpen uw gebruik van onze Sites te analyseren en technische problemen vast te stellen.

Voor meer informatie over de cookies die via onze Sites kunnen worden aangeboden en hoe U ons gebruik van cookies en analyses door derden kunt controleren, zie onsCookiebeleid .

3. Hoe wij persoonsgegevens gebruiken

a. Onze producten en diensten.

Wij baseren ons op een aantal rechtsgronden om ervoor te zorgen dat ons gebruik van uw Persoonsgegevens in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving. Wij gebruiken Persoonsgegevens om de zakelijke relaties met onze Gebruikers te vergemakkelijken, om te voldoen aan onze financiële regelgevende en andere wettelijke verplichtingen, en om onze legitieme zakelijke belangen na te streven. Wij gebruiken Persoonsgegevens ook om betalingstransacties te voltooien en betalingsgerelateerde diensten aan onze Gebruikers te verlenen.

Contractuele en precontractuele zakelijke relaties. Wij gebruiken Persoonsgegevens voor het aangaan van zakelijke relaties met potentiële Stripe-gebruikers, en om de contractuele verplichtingen uit te voeren onder de contracten die wij hebben met Stripe-gebruikers. Activiteiten die wij in dit verband uitvoeren zijn onder meer:

 • Creatie en beheer van Stripe-accounts en Stripe-accountgegevens, met inbegrip van de evaluatie van aanvragen om het gebruik van onze Diensten te beginnen of uit te breiden;
 • Creatie en beheer van Stripe Checkout accounts;
 • Boekhouding, controle en facturering; en
 • Verwerking van betalingen met Stripe Checkout, communicatie over dergelijke betalingen en gerelateerde klantenservice.

Naleving van wet- en regelgeving. Wij gebruiken Persoonsgegevens om de identiteit van onze Gebruikers te verifiëren teneinde te voldoen aan verplichtingen inzake fraudecontrole, preventie en opsporing, wetten in verband met de identificatie en melding van illegale en ongeoorloofde activiteiten, zoals AML (Anti-Money Laundering) en KYC (Know-Your-Customer) verplichtingen, en financiële rapportageverplichtingen. Wij kunnen bijvoorbeeld verplicht zijn de identiteit van een gebruiker vast te leggen en te verifiëren om te voldoen aan de wetgeving ter voorkoming van het witwassen van geld en financiële misdrijven. Deze verplichtingen worden ons opgelegd door de wet, industriële normen en door onze financiële partners, en kunnen vereisen dat wij onze naleving aan derden rapporteren en ons onderwerpen aan controles door derden.

Legitieme zakelijke belangen. Wij beroepen ons op onze legitieme zakelijke belangen om Persoonsgegevens over u te verwerken. De volgende lijst bevat de zakelijke doeleinden die wij als legitiem hebben aangemerkt. Bij het bepalen van de inhoud van deze lijst hebben wij onze belangen afgewogen tegen de legitieme belangen en rechten van de personen van wie wij Persoonsgegevens verwerken. Wij:

 • Fraude en ongeoorloofde betalingstransacties bewaken, voorkomen en opsporen;
 • Financiële verliezen, claims, aansprakelijkheden of andere schade voor Gebruikers en Stripe beperken;
 • Beantwoorden van vragen, versturen van serviceberichten en verlenen van klantenondersteuning;
 • Onze producten, systemen en hulpmiddelen promoten, analyseren, wijzigen en verbeteren, en nieuwe producten en diensten ontwikkelen;
 • De prestaties van onze sites en diensten beheren, exploiteren en verbeteren door de doeltreffendheid ervan te begrijpen en onze digitale activa te optimaliseren;
 • Onze producten en diensten te analyseren en er reclame voor te maken;
 • Samengevoegde analyses uitvoeren en bedrijfsinformatie ontwikkelen die ons in staat stellen ons bedrijf te exploiteren, te beschermen, geïnformeerde beslissingen te nemen en te rapporteren over de prestaties van ons bedrijf;
 • Persoonsgegevens delen met externe dienstverleners die namens ons diensten verlenen en zakenpartners die ons helpen ons bedrijf te runnen en te verbeteren;
 • Zorgen voor netwerk- en informatiebeveiliging binnen Stripe en onze Diensten; en
 • Persoonsgegevens door te geven binnen onze filialen voor interne administratieve doeleinden.

Betalingstransacties en aanverwante diensten (Stripe als gegevensverwerker). Als verwerker van betalingstransacties gebruiken wij Persoonsgegevens van de Klanten van onze Gebruikers om online betalingstransacties te verwerken en Klanten namens onze Gebruikers te authenticeren. Al dit gebruik is in overeenstemming met de voorwaarden van onze zakelijke relaties met onze Gebruikers. Bovendien kunnen wij betalingsgerelateerde diensten aanbieden aan Gebruikers die om dergelijke diensten hebben verzocht, en voor de levering van dergelijke gerelateerde diensten aan onze Gebruikers kunnen Persoonsgegevens worden gebruikt. Een Stripe-gebruiker kan bijvoorbeeld parameters specificeren voor transacties die door zijn klanten worden ingediend en die bepalen of de transacties door ons platform worden geblokkeerd of toegestaan. De entiteit die verantwoordelijk is voor het verzamelen en gebruiken van de persoonsgegevens van de Klant in het kader van betalingstransacties en betalingsgerelateerde diensten is de Gebruiker.

Indien wij uw Persoonsgegevens op andere manieren moeten gebruiken, zullen wij u daarvan bij het verzamelen specifiek op de hoogte stellen en uw toestemming vragen indien de toepasselijke wetgeving dit vereist.

b. Marketing en communicatie in verband met evenementen.

Wij kunnen u e-mailmarketingberichten sturen over producten en diensten van Stripe, u uitnodigen om deel te nemen aan onze evenementen of enquêtes, of anderszins met u communiceren voor marketingdoeleinden, op voorwaarde dat wij dit doen in overeenstemming met de toestemmingsvereisten die worden opgelegd door de toepasselijke wetgeving. Wanneer wij uw zakelijke contactgegevens verzamelen via onze deelname aan beurzen of andere evenementen, kunnen wij de informatie gebruiken om u op te volgen in verband met een evenement, om u informatie te sturen die u hebt aangevraagd over onze producten en diensten en om u, met uw toestemming, op te nemen in onze marketinginformatiecampagnes.

c. Op interesses gebaseerde reclame.

Wanneer u onze sites of online diensten bezoekt, verzamelen zowel wij als bepaalde derden informatie over uw online activiteiten in de tijd en op verschillende sites om u reclame te bieden over producten en diensten die op uw individuele interesses zijn afgestemd (dit type reclame wordt “op interesses gebaseerde reclame” genoemd). Deze derden kunnen een unieke cookie of andere technologie op uw browser plaatsen of herkennen (met inbegrip van het gebruik van pixeltags). Indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen wij uw toestemming verkrijgen alvorens uw gegevens te verwerken met het oog op op interesses gebaseerde reclame.

U kunt onze advertenties op andere websites of mobiele apps zien omdat wij deelnemen aan advertentienetwerken. Dankzij advertentienetwerken kunnen wij onze berichten aan gebruikers richten op basis van een reeks factoren, waaronder demografische gegevens, afgeleide interesses van gebruikers en browsingcontext (bijvoorbeeld het tijdstip en de datum van uw bezoek aan onze sites, de pagina’s die u hebt bekeken en de links waarop u hebt geklikt). Deze technologie helpt ons ook de doeltreffendheid van onze marketinginspanningen te volgen en te begrijpen of u een van onze advertenties hebt gezien.

Wij werken met Google AdWords, Doubleclick, AdRoll en andere advertentienetwerken. Als u wilt weten hoe u zich kunt afmelden voor behavioral advertising van bedrijven die lid zijn van het Network Advertising Initiative, gaat u naar de website Initiatief voor netwerkreclame en Digital Advertising Alliance. U kunt de AppChoices app om zich af te melden in mobiele apps. Als u zich afmeldt voor op interesses gebaseerde advertenties, is het mogelijk dat u advertenties te zien krijgt die niet relevant voor u zijn. Momenteel is er geen industriestandaard voor het herkennen van Do Not Track-browsersignalen, dus wij reageren er niet op.

4. Hoe wij persoonsgegevens bekendmaken.

Stripe verkoopt of verhuurt geen Persoonlijke Gegevens aan marketeers of niet-gelieerde derden. Wij delen uw Persoonsgegevens met vertrouwde entiteiten, zoals hieronder beschreven.

a. Streep. Wij delen Persoonsgegevens met andere Stripe entiteiten om onze Diensten te leveren en voor interne administratieve doeleinden.

b. Dienstverleners. Wij delen Persoonsgegevens met een beperkt aantal van onze dienstverleners. Wij hebben dienstverleners die namens ons diensten verlenen, zoals diensten voor identiteitscontrole, websitehosting, gegevensanalyse, informatietechnologie en aanverwante infrastructuur, klantenservice, e-mailbezorging en auditdiensten. Deze dienstverleners hebben mogelijk toegang tot persoonsgegevens om hun diensten uit te voeren. Wij machtigen dergelijke dienstverleners om de Persoonsgegevens alleen te gebruiken of openbaar te maken als dat nodig is om diensten namens ons uit te voeren of te voldoen aan wettelijke vereisten. Wij eisen dat dergelijke dienstverleners zich er contractueel toe verbinden de veiligheid en vertrouwelijkheid te beschermen van de Persoonsgegevens die zij namens ons verwerken. Onze dienstverleners bevinden zich voornamelijk in de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika.

c. Zakenpartners. Wij delen Persoonsgegevens met derde zakenpartners wanneer dit noodzakelijk is om onze Diensten aan onze Gebruikers te leveren. Voorbeelden van derden aan wie wij voor dit doel Persoonsgegevens kunnen verstrekken zijn banken en aanbieders van betaalmethoden (zoals creditcardnetwerken) wanneer wij diensten verlenen voor de verwerking van betalingen, en de professionele dienstverleners met wie wij samenwerken voor de levering van Stripe Atlas.

d. Onze Gebruikers en door onze Gebruikers gemachtigde derden. Wij delen Persoonsgegevens met Gebruikers als dat nodig is om een Gebruikersaccount te onderhouden en de Diensten te leveren. Wij delen gegevens met partijen die rechtstreeks door een Gebruiker zijn gemachtigd om Persoonsgegevens te ontvangen, zoals wanneer een Gebruiker een derde applicatieprovider machtigt om toegang te krijgen tot de Stripe-account van de Gebruiker met behulp van Stripe Connect. Het gebruik van Persoonsgegevens door een bevoegde derde is onderworpen aan het privacybeleid van die derde.

e. Zakelijke transacties. In het geval dat wij een transactie aangaan of voornemens zijn aan te gaan die de structuur van ons bedrijf wijzigt, zoals een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht, wijziging van de zeggenschap of andere vervreemding van ons bedrijf, onze activa of aandelen of een deel daarvan, kunnen wij Persoonsgegevens delen met derden om de transactie te vergemakkelijken en te voltooien.

f. Naleving en schadepreventie. Wij delen Persoonsgegevens als wij dat nodig achten: (i) om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, of de regels van de betalingsmethode; (ii) om onze contractuele rechten af te dwingen; (iii) om de rechten, privacy, veiligheid en eigendom van Stripe, u of anderen te beschermen; en (iv) om te reageren op verzoeken van rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties en andere openbare en overheidsinstanties, waaronder instanties buiten het land waar u woont.

5. Uw rechten en keuzes.

U hebt keuzes met betrekking tot ons gebruik en de bekendmaking van uw Persoonsgegevens:

a. Afzien van het ontvangen van elektronische communicatie van ons. Als u niet langer marketinggerelateerde e-mails van ons wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via de afmeldlink in dergelijke e-mails. Wij zullen proberen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is aan uw verzoek(en) te voldoen. Merk op dat als u ervoor kiest geen marketinggerelateerde e-mails van ons te ontvangen, wij u nog steeds belangrijke administratieve berichten kunnen sturen die nodig zijn om u onze diensten te leveren.

b. Hoe u uw persoonlijke gegevens kunt inzien of wijzigen. Als U Persoonsgegevens die U eerder aan ons hebt verstrekt, wilt bekijken, corrigeren of bijwerken, kunt U dit doen door in te loggen op uw Stripe-account of door contact met ons op te nemen.

c. Uw rechten inzake gegevensbescherming. Afhankelijk van uw locatie en afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, kunt u de volgende rechten hebben met betrekking tot de Persoonsgegevens die wij over u beheren:

 • Het recht om bevestiging te vragen of Stripe Persoonsgegevens over u verwerkt, en zo ja, om een kopie van die Persoonsgegevens te vragen;
 • Het recht om te vragen dat Stripe uw Persoonlijke Gegevens corrigeert of bijwerkt die onjuist, onvolledig of verouderd zijn;
 • Het recht om te vragen dat Stripe uw Persoonsgegevens wist in bepaalde omstandigheden waarin de wet voorziet;
 • Het recht om te verzoeken dat Stripe het gebruik van uw Persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden beperkt, zoals terwijl Stripe een ander verzoek dat u heeft ingediend in overweging neemt (inclusief een verzoek dat Stripe een update van uw Persoonsgegevens maakt); en
 • Het recht om te verzoeken dat wij uw Persoonsgegevens die wij bewaren om Diensten aan u te verlenen, naar een ander bedrijf exporteren, indien dit technisch mogelijk is.

Wanneer de verwerking van uw Persoonsgegevens is gebaseerd op uw eerder gegeven toestemming, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. U kunt ook het recht hebben bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie.

d. Procedure voor de uitoefening van gegevensbeschermingsrechten. Om uw rechten inzake gegevensbescherming uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Stripe zoals beschreven in het Neem contact met ons op sectie hieronder. We nemen elk verzoek serieus. Wij zullen aan uw verzoek voldoen in de mate die de toepasselijke wetgeving vereist. Wij kunnen niet op een verzoek reageren als wij uw Persoonsgegevens niet langer bewaren. Als u vindt dat u van ons geen bevredigend antwoord hebt gekregen, kunt u de gegevensbeschermingsautoriteit in uw land raadplegen.

Voor uw bescherming kan het nodig zijn dat wij uw identiteit verifiëren voordat wij op uw verzoek reageren, bijvoorbeeld door te controleren of het e-mailadres van waaruit u het verzoek verstuurt, overeenkomt met het e-mailadres dat wij in ons bestand hebben. Als wij niet langer Persoonsgegevens over u hoeven te verwerken om onze Diensten of onze Sites te leveren, zullen wij geen aanvullende informatie bewaren, verwerven of verwerken om u te identificeren met als doel op uw verzoek te reageren.

Als u een klant bent van een Stripe-gebruiker, richt uw verzoeken dan rechtstreeks aan de gebruiker. Als u bijvoorbeeld een aankoop doet of hebt gedaan bij een handelaar die Stripe gebruikt als betalingsverwerker, en u hebt een verzoek dat verband houdt met de betalingsinformatie die u hebt verstrekt als onderdeel van de aankooptransactie, dan moet u uw verzoek rechtstreeks aan de handelaar richten.

6. Beveiliging en bewaring.

Wij doen redelijke inspanningen om een beveiligingsniveau te garanderen dat is afgestemd op het risico dat aan de verwerking van Persoonsgegevens is verbonden. Wij handhaven organisatorische, technische en administratieve maatregelen om Persoonsgegevens binnen onze organisatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, vernietiging, verlies, wijziging of misbruik. Uw Persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor een beperkt aantal personeelsleden die toegang tot de informatie nodig hebben om hun taken uit te voeren. Helaas kan niet worden gegarandeerd dat geen enkel systeem voor datatransmissie of -opslag 100% veilig is. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld als u denkt dat de beveiliging van uw account is gecompromitteerd), kunt u contact met ons opnemen onmiddellijk.

Als u een Stripe-gebruiker bent, bewaren wij uw Persoonsgegevens zolang wij de Diensten aan u leveren. Wij bewaren Persoonsgegevens nadat wij niet langer Diensten aan u leveren, zelfs als u uw Stripe-account sluit, voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen, en ten behoeve van fraudebewaking, -opsporing en -preventie. Wij bewaren Persoonsgegevens ook om te voldoen aan onze fiscale, boekhoudkundige en financiële rapportageverplichtingen, wanneer wij verplicht zijn de gegevens te bewaren op grond van onze contractuele verplichtingen tegenover onze financiële partners, en wanneer het bewaren van gegevens verplicht is door de betalingsmethoden die wij ondersteunen. Wanneer wij gegevens bewaren, doen wij dat in overeenstemming met eventuele verjaringstermijnen en verplichtingen inzake het bewaren van gegevens die door de toepasselijke wetgeving worden opgelegd.

7. Internationale gegevensoverdrachten.

Wij zijn een wereldwijd bedrijf. Persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar wij actief zijn of waar wij dienstverleners inschakelen. Wij kunnen Persoonsgegevens die wij over u bewaren overdragen aan ontvangers in andere landen dan het land waarin de Persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld, met inbegrip van de Verenigde Staten. Die landen kunnen andere regels inzake gegevensbescherming hebben dan uw land. Wij zullen echter maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat dergelijke overdrachten voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en dat uw Persoonsgegevens beschermd blijven volgens de in dit Privacybeleid beschreven normen. In bepaalde omstandigheden kunnen rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende agentschappen of veiligheidsautoriteiten in die andere landen toegang krijgen tot uw Persoonsgegevens.

Als u zich in de Europese Economische Ruimte (“EER”) of Zwitserland bevindt, voldoen wij aan de toepasselijke wetgeving om een passend niveau van gegevensbescherming te bieden voor de overdracht van uw Persoonsgegevens naar de VS. Stripe Inc. is gecertificeerd onder het EU-VS en het Zwitsers-VS Privacy Shield Framework en houdt zich aan de Privacy Shield Principles. Voor meer, zie Stripe’s Privacy Shield Policy. Bovendien hebben wij overeenkomsten inzake gegevensoverdracht binnen de groep gesloten, die u op verzoek kunt inzien.

Wanneer de toepasselijke wetgeving vereist dat wij ervoor zorgen dat een internationale gegevensoverdracht wordt geregeld door een mechanisme voor gegevensoverdracht, gebruiken wij een of meer van de volgende mechanismen: EU Standard Contractual Clauses met een ontvanger van gegevens buiten de EER, verificatie dat de ontvanger Binding Corporate Rules heeft geïmplementeerd, of verificatie dat de ontvanger zich houdt aan het EU-VS en Zwitsers-VS Privacy Shield Framework.

8. Gebruik door minderjarigen.

De Diensten zijn niet gericht op personen jonger dan dertien (13) jaar, en wij verzoeken hen geen Persoonsgegevens te verstrekken via de Diensten.

9. Updates van dit privacybeleid en kennisgevingen.

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen naar aanleiding van nieuwe diensten, wijzigingen in onze praktijken inzake Persoonsgegevens of relevante wetgeving. De “Laatst bijgewerkt” legenda bovenaan dit Privacybeleid geeft aan wanneer dit Privacybeleid voor het laatst is herzien. Alle wijzigingen worden van kracht wanneer wij het herziene Privacybeleid op de Diensten plaatsen. Wij kunnen u voorzien van bekendmakingen en waarschuwingen met betrekking tot het Privacybeleid of de verzamelde Persoonsgegevens door deze op onze website te plaatsen en, indien u een Gebruiker bent, door contact met u op te nemen via uw Stripe Dashboard, e-mailadres en/of het fysieke adres dat in uw Stripe-account staat vermeld.

De Diensten kunnen de mogelijkheid bieden om verbinding te maken met andere websites. Deze websites kunnen onafhankelijk van ons opereren en kunnen hun eigen privacyverklaringen of -beleid hebben. Indien een gelinkte website niet ons eigendom is of niet door ons wordt beheerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan, het gebruik van de website of de privacypraktijken van de beheerder van de website.

11. Bepalingen met betrekking tot specifieke rechtsgebieden.

Inwoners van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. De entiteit die verantwoordelijk is voor het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens voor inwoners van de EER en Zwitserland is Stripe Payments Europe, Ltd., een bedrijf opgericht in Ierland en met kantoren aan 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin. Om uw rechten uit te oefenen kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via dpo@stripe.com.

Inwoners van Californië. Als u een inwoner van Californië bent, dan kunt u ons, binnen bepaalde grenzen volgens de Californische wet, vragen u te voorzien van (i) een lijst van bepaalde categorieën Persoonsgegevens die wij in het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar aan derden hebben verstrekt ten behoeve van hun direct marketing; en (ii) de identiteit van die derden. Om dit verzoek in te dienen, kunnen inwoners van Californië contact met ons opnemen zoals aangegeven in het Neem contact met ons op sectie hieronder.

Australische inwoners. De Stripe-entiteit die diensten verleent in Australië is Stripe Payments Australia Pty. Ltd. Als u in Australië woont en niet tevreden bent over onze behandeling van een klacht die u in het kader van dit privacybeleid indient, kunt u contact opnemen met de Office of the Australian Information Commissioner.

12. Contact

Als U vragen of klachten hebt over dit Privacybeleid, neem dan elektronischcontact met ons op of stuur fysieke post naar:

Streep
510 Townsend Street
San Francisco, CA 94103, USA
Attentie: Stripe Legal